Teaghmháil

Last updated at 12:13 on 28/06/2022

Sonraí Teagmhála Ginearálta

Ionad Irish Life,
Sráid na Mainistreach Íocht,
Baile Átha Cliath 1
D01 E9X0

Fón: +353 1 817 1000
Facs: +353 1 817 1180


View Larger Map

Sonraí Teagmhála Ríomhphoist

Gach ceist Rátáil/iarratais ar thuarascálacha luachála srl.

Ríomhphoist: valuationservices@valoff.ie

Oifige Poiblí - Taighde Cartlainne

Ríomhphoist: info@valoff.ie

Fiosrúcháin Preasa

Fón: +353 1 8171006
Ríomhphoist: press.officer@valoff.ie


Cuairt ar ár n-Oifig Phoiblí

Tá ár n-Oifig Phoiblí suite ar an Urlár Talún ag Bloc 2, Ionad Irish Life, Sráid na Mainistreach Íocht, Baile Átha Cliath 1.

Uaireanta oscailte na hOifige Poiblí: Luan go hAoine, seachas laethanta saoire poiblí: 9.15rn go 4.30in
Tráchtanna / Aiseolas

Tá ár n-Oifig Phoiblí dúnta mar gheall ar shrianta Covid-19

Déanaimid ár ndícheall áiseanna glan, compordach agus inrochtana a choinneáil inár n-Oifig Phoiblí i gcónaí. Má tá sé ar intinn agat cuairt a thabhairt ar ár n-Oifig Phoiblí agus má tá riachtanas inrochtaineachta ar leith agat, déan teagmháil linn roimh do chuairt.

Faisnéis Teagmhála Athluachála

Más íocóir rátaí tú i gClár an Chláir, i nDún na nGall, i nDún Laoghaire - Ráth an Dúin, Gaillimh, Maigh Eo nó Ciarraí déan teagmháil le:

Líne Chabhrach: 01 8171033
LoCall: 1800 531 431
Ríomhphost: reval2023@valoff.ie

Faoi láthair, tá an líne chabhrach ar oscailt ó Luan go hAoine ó 9rn - 1in agus 2in - 5in (seachas Laethanta Saoire Poiblí)

Is féidir ceisteanna poist a dhéanamh chun:
Valuation Administration Unit,
Oifig Luachála,
Bloc 2, Ionad Irish Life,
Sráid na Mainistreach Íocht,
Baile Átha Cliath 1
D01E9X0

Twitter

Twitter-Logo@VO_Ireland

Úsáidfear an cuntas chun críocha faisnéise amháin agus ní bheimid ag déileáil le haon cheisteanna go díreach trí Twitter. Úsáidfear an cuntas chun leanúna a choinneáil suas chun dáta ar ábhair na hOifige Luachála mar na dátaí agus na himeachtaí a bhaineann leis an gClár Náisiúnta Athluachála, foilsiú tuarascálacha agus cáipéisí eile, imeachtaí poiblí ina bhfuil an Oifig rannpháirteach, aon athruithe ar na gnáthshocruithe le haghaidh Uaireanta oscailte na hoifige, nuacht ghinearálta srl.

LinkedIn

LinkedIn Valuation Office Ireland

Úsáidfear an cuntas chun críocha faisnéise amháin agus ní bheimid ag déileáil le haon cheisteanna go díreach trí Twitter. Úsáidfear an cuntas chun leanúna a choinneáil suas chun dáta ar ábhair na hOifige Luachála mar na dátaí agus na himeachtaí a bhaineann leis an gClár Náisiúnta Athluachála, foilsiú tuarascálacha agus cáipéisí eile, imeachtaí poiblí ina bhfuil an Oifig rannpháirteach, aon athruithe ar na gnáthshocruithe le haghaidh Uaireanta oscailte na hoifige, nuacht ghinearálta srl.

Loading