Deimhnithe agus Léarscáileanna

Last updated at 10:11 on 13/02/2019

Is féidir leis an Oifig Luachála sleachta deimhnithe de luachálacha inrátaithe a sholáthar ó na hábhair chartlainne agus ó na léarscáileanna deimhnithe ina dtaispeántar teorainn luachála na maoine lena mbaineann.

Soláthraítear na seirbhísí seo a leanas:

Deimhnithe reatha i leith luacháil inrátaithe (Maoin Tráchtála Amháin) (Foirm C1)
Deimhnithe stairiúla i leith luacháil inrátaithe (Foirm C2)
Cóipeanna deimhnithe de léarscáileanna luachála  (Foirm C2)
Iniúchadh taifead cartlainne (Foirm C3)
Deimhnithe Luachála Inrátaithe faoi Alt 67 den Acht Luachála 2001 (Foirm V2)

Loading