Rochtain ar an bhFoirgneamh

Last updated at 10:54 on 02/03/2022

Leis an Acht um Míchumas 2005, leagtar oibleagáid ar chomhlachtaí poiblí a chur faoi deara go bhfuil rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar a gcuid foirgneamh, seirbhísí agus faisnéise.

De réir an Achta, tá an bheirt Oifigeach atá liostaithe thíos ceaptha ag an Oifig Luachála agus beidh freagracht ar na hoifigigh sin i ndáil le cúnamh agus treoir a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas i dtaca le rochtain a fháil ar sheirbhísí na hOifige.

Oifigeach Fiosrúcháin arna ceapadh faoin Acht um Míchumas 2005

Geoff Farrell

Teil: +353 1 817 1149

Ríomhphost: geoff.farrell@valoff.ie

Oifigeach Rochtana arna ceapadh faoin Acht um Míchumas 2005

Louisa Nolan

Teil: +353 1 817 1035

Ríomhphost: louisa.nolan@valoff.ie

Loading